Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Eπιστημών Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΘΔ "Μαθαίνω για τα Δάση": "Δάσος και Νερό" Θεματικός άξονας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2015-2017

Kατά την τελευταία συνάντηση των εθνικών εκπροσώπων του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου "Μαθαίνω για τα Δάση" στο Βέλγιο ανακοινώθηκαν τα παρακάτω: 

Tα δάση παίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση των υδάτινων πόρων και οικοσυστημάτων. Λειτουργούν ως γιγάντια σφουγγάρια, που απορροφούν το νερό από τις βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια των υγρών εποχών και το απελευθερώνουν αργά κατά τη διάρκεια των ξηρότερων. Επίσης μέσω αυτής της λειτουργίας τους μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπτώσεων των ξαφνικών πλημμυρών. Η διαδρομή του νερού εμποδίζεται επίσης από τους κορμούς δέντρων, τα κλαδιά και τα άλλα υλικά του δάσους.
Τα δάση προσφέρουν φυσική διήθηση και μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της οικολογικής ποιότητας των ρεμάτων και στην υγεία των λεκανών απορροής με τη μείωση του επιπέδου της απορροής των ομβρίων υδάτων και των ρύπων που φτάνουν στα τοπικά ύδατα, καθώς τα δέντρα απορροφούν τους ρύπους και τους μετατρέπουν σε λιγότερο βλαβερές ουσίες.
Τα δάση διατηρούν την υψηλή ποιότητα του νερού με την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης του εδάφους και τη μείωση των ιζημάτων. Σε αντίθεση, η αποψίλωση των δασών αυξάνει συχνά τη διάβρωση του εδάφους, η οποία οδηγεί σε υψηλότερες συγκεντρώσεις ιζημάτων στην απορροή και σε ιζηματογένεση των υδατορευμάτων.
Τα δάση ανακυκλώνουν τις βροχοπτώσεις και τα υπόγεια ύδατα και υποστηρίζουν τους υδρολογικούς κύκλους σε ηπειρωτικό και διηπειρωτικό επίπεδο. Η αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών σε μια περιοχή μπορεί να έχει αντίκτυπο στα πρότυπα των βροχοπτώσεων σε άλλα μέρη του κόσμου.
Mια διατάραξη στο δάσος μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στις υδρολογικές, γεωμορφολογικές και οικολογικές διαδικασίες. Η διατάραξη μπορεί να οφείλεται τόσο σε φυσικά αίτια (π.χ. ξηρασία, ασθένειες, φωτιά, καταιγίδες) όσο και ανθρωπογενή (π.χ. μετατροπή γης, γεωργία, υλοτόμηση). Οι φυσικές διαταράξεις γίνονται όλο και πιο συχνές και καταστροφικές λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτές, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανθρωπογενή διατάραξη, ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και τη διαθεσιμότητά του.
Ενθαρρύνουμε τις χώρες να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ των δασών και των υδάτων και να διερευνήσουν πώς μπορεί να διευρυνθεί το φάσμα των πολυδιάστατων ωφελειών του δάσους (οικιακών, γεωργικών, βιομηχανικών και οικολογικών), χωρίς να θίγονται οι υδάτινοι πόροι και η λειτουργία του οικοσυστήματος. Τέλος θεωρούμε ακόμα πιο σημαντικό να ενθαρρύνουμε τις χώρες να καταλήξουν σε πρακτικές λύσεις που θα συμβάλουν στη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του νερού και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της προστασίας των δασών μας.


Έχοντας υπόψη τις παραπάνω επισημάνσεις, αποφασίστηκε από το Διεθνή και τους Εθνικούς Συντονιστές του προγράμματος Learning About Forests, η διετία 2015-2017 να αφιερωθεί στη θεματική «Δάσος και Νερό».  Έτσι προτρέπουμε τις σχολικές μονάδες του Δικτύου να υλοποιήσουν προγράμματα στα οποία, στο πλαίσιο της παραπάνω θεματικής, θα συνεξετάζουν το δασικό και υδατικό οικοσύστημα μιας περιοχής. 

Δημήτριος Γκότζος 

Πρόεδρος της Σ.Ε. του Δικτύου 

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Σημειώσεις:
1. Για την ένταξη ή την ανανέωση της συμμετοχής της σχολικής σας μονάδας στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Μαθαίνω για τα Δάση" ενημερωθείτε από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δικτύου.


2. Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών, πέρα από το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου παραθέτουμε και τις παρακάτω διαδικτυακές πηγές αναφορικά με τη θεματική «Δάσος και νερό»:


Στα ελληνικά
  ·Αρκτούρος (2009). Τα δάση και το νερό. (έντυπο υλικό) & (διαδραστική παρουσίαση).
 ·Kόντου, Β. (2015). Ανακαλύπτω τις αξίες του δάσους σε ένα περιβαλλοντικό δασικόμονοπάτι. Εκδόσεις Σαΐτα.  (Δείτε ιδιαίτερα το Φύλλο Εργασίας 9: Δάσος έδαφος και νερό, σ. 69-70).
  ·Κ.Π.Ε. Καστοριάς. Το δάσος και το νερό
 ·Κ.Π.Ε. Νεάπολης Κρήτης. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στο Πασχαλίγο Ρομπέν για λίγο)  (ενημερωτικό φυλλάδιο) και  (φυλλάδια εργασίας για μαθητές). 
  ·Μέρτζιου, Ε. (1995) (Επικαιροποίηση 2008: Γαβριλάκης, Κ. & Λιαράκου, Γ.) Δάσος και νερό
  ·Μπαλούτσος, Γ., Μιχόπουλος, Π. & Μπουρλέτσικας, Α. Η κορμοαπορροή σε δάση οξιάς. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων. 
  · Μπουρλέτσικας, Α., Προύτσος, Ν. (2012) Το νερό στα δάση. Στο Α.Χ. Παπαγεωργίου, Γ.     Καρέτσος & Γ. Κατσαδωράκης (επιμ.). Τοδάσος. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. (σ. 89-102). WWF Eλλάς.  
  ·Παξιμαδάκη, Σ. & Κουντούρης, Α. Το δάσος συγκρατεί το νερό
  ·Τζαμτζής, Ι. Διερεύνηση των σχέσεων δάσους και νερού με βάση το υδατικό ισοζύγιο. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. 
  ·Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αξία του δάσους.   

Στα αγγλικά
  · Calder, I., Hofer, T., Vermont, S. & Warren, P. Towards a new understanding of forests and water. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου