Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Eπιστημών Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO: «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές»


Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, θέλοντας να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και την προσφορά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2014-2017 προκηρύσσει δέκα (10) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές».

Δείτε την προκήρυξη στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την προκαταρκτική/πρώτη φάση υποβάλλονται MONO ηλεκτρονικά στον ειδικά σχεδιασμένο για τα βραβεία σύνδεσμο
από τη Δευτέρα, 29 Μαΐου, έως και τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017. 


Σάββατο 27 Μαΐου 2017

K.Π.Ε. Αργυρούπολης: Το πράσινο στις πόλεις και γύρω από αυτές – αποκατάσταση τοπίου σε δασικά οικοσυστήματα μετά από πυρκαγιές

Αποτέλεσμα εικόνας για αποκατάσταση τοπίου σε δασικά οικοσυστήματα μετά από πυρκαγιέςΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης έχει ασχοληθεί από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με τα θέματα του αστικού και περιαστικού πρασίνου όπως και το θέμα των δασικών πυρκαγιών και της αποκατάστασης τοπίου. Η προσπάθειά μας αυτή περιλαμβάνει διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεματικών δικτύων, επιμορφωτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού και έχει γίνει με μακροχρόνια συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά  (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, WWF Ελλάς, Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, Διεθνή δίκτυα κλπ). Επειδή θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετά κενά στην ενημέρωση των πολιτών και στην εκπαίδευση των μαθητών που μπορεί να οδηγούν σε ατελείς δράσεις και πρακτικές, σας στέλνουμε δύο σχετικά κείμενα. Το πρώτο αφορά στην αποκατάσταση καμένων δασικών εκτάσεων και στις αναδασώσεις και το δεύτερο περιέχει έναν κατάλογο φυτών, κάποια από τα οποία ενδείκνυνται για τις αποκαταστάσεις και κάποια για το πράσινο των αστικών δημόσιων χώρων (δεν αναφερόμαστε σε καλλωπιστικούς κήπους, λαχανόκηπους κλπ). Η γνώμη των ειδικών κατά περίπτωση είναι απαραίτητη. Σας παρακαλούμε να προωθήσετε το έγγραφό μας στα Σχολεία στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία αλλά και σε όποια Υπηρεσία ή Φορέα ασχολείται στην πράξη με τα θέματα αυτά. 

Δείτε περισσότερα στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 48/22-5-2017 του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης


Κ.Π.Ε. Έδεσσας-Γιαννιτσών και Κ.Π.Ε. Άμφισσας: Σεμινάριο με θέμα: Καλές πρακτικές για διαχείριση των υδατικών πόρων στο χώρο και το χρόνο. «Από την χώρα των Οζολών - Λοκρών στη σημερινή Φωκίδα».

Το ΚΠΕ Άμφισσας  και το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, ως συντονιστικός φορέας του  Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Νερό και Βιώσιμη Ανάπτυξη», προτίθενται να πραγματοποιήσουν 2ήμερη επιμορφωτική δράση /σεμινάριο με τίτλο:  Καλές πρακτικές για διαχείριση των υδατικών πόρων στο χώρο  και το χρόνο. «Από την χώρα των Οζολών -  Λοκρών στη σημερινή Φωκίδα».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  από τις  23  έως  τις 24 Ιουνίου  2017στους χώρους του ΚΠΕ Άμφισσας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Άμφισσας, Ιτέας και του Γαλαξιδίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Ν2/50/24-5-2017 του Κ.Π.Ε. Έδεσσας Γιαννιτσών. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

Σημείωση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που δεν είναι στο παραπάνω δίκτυο αλλά προτίθενται να ενταχθούν σε αυτό. 


Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.: Πρόταση θεραπείας της μη αναφοράς της προϋπηρεσίας σε ΚΠΕ και σε θέσεις Υπευθύνων Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων ως διδακτικής

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΕΚΠΕ

Παραθέτουμε την υπ' αρ. πρωτ. 30/22-5-2017 επιστολή της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 


Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέµατα εκπαίδευσης» διαπιστώσαμε ότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 (Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010) η υπηρεσία σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν λογίζεται ως διδακτική.
Θεωρούμε τη διάταξη αυτή εντελώς άδικη και διαμαρτυρόμαστε εντόνως.
Προτείνουμε δε τη θεραπεία – διόρθωσή της  για τους εξής λόγους:
Α) Σχετικά με την υπηρεσία σε ΚΠΕ
Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ν. 4327/2015 για την Επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης ρητά αναφέρεται ότι η προϋπηρεσία σε ΚΠΕ λογίζεται ως διδακτική. Η ίδια αναφορά υπάρχει και στον υπό τροποποίηση ν. 3848/2010.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ισχύουσα ΥΑ (ΦΕΚ B 1981/2011) για τη στελέχωση και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών σε ΚΠΕ: «Η υπηρεσία σε ΚΠΕ προσμετρείται ως διδακτική, σε τύπο Σχολικής Μονάδας αντίστοιχης με την οργανική θέση του εκπαιδευτικού» και περιγράφεται ως εξής:
«Τα ΚΠΕ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους, εξαιρουμένων των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα, των εθνικών εορτών και των σχολικών αργιών. Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, όλοι οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με ωράριο 8.00 − 15.00 καθημερινά κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί το ΚΠΕ. Κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο 16 ωρών μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ο υπολογισμός των διδακτικών ωρών γίνεται βάσει της προϋπόθεσης για ταυτόχρονη απασχόληση δύο εκπαιδευτικών, ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα εργασίας σε ομάδες με χρησιμοποίηση του αναγκαίου και διαθέσιμου οπτικοακουστικού, ηλεκτρονικού, εργαστηριακού και λοιπού εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Η απασχόληση τρίτου εκπαιδευτικού ανά τμήμα και μέχρι του αριθμού των τριάντα (30) μαθητών, μπορεί να θεωρηθεί ως αναγκαία μόνο στην περίπτωση εργασίας πεδίου, η οποία είναι και αναπόσπαστο τμήμα των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ως ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης μαθητών ή επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ανά ημέρα εργασίας ορίζονται οι επτά (7) διδακτικές ώρες, οι οποίες μπορούν, ανάλογα με την περίπτωση, να φθάσουν και τις δέκα (10). Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ συμπληρώνει οκτώ (8) αντίστοιχες ώρες μέσης εβδομαδιαίας διδασκαλίας μαθητών και εκπαιδευτικών και ο Αναπληρωτής Υπευθύνου δώδεκα (12) ώρες».
Αντίστοιχη περιγραφή των καθηκόντων των εργαζομένων στα ΚΠΕ, αλλά και προσδιορισμός της υπηρεσίας σε ΚΠΕ ως διδακτικής υπάρχει και σε παλιότερες ΥΑ για τη στελέχωση των ΚΠΕ. Ενδεικτικά: ΦΕΚ Β 856/2006, ΥΑ 87094 /Γ7/30-8-2004, ΥΑ 57905/Γ2/4-6-2002 κ.λπ.
Συνεπώς, κάθε εκπαιδευτικός που  έθεσε υποψηφιότητα και υπηρέτησε σε ΚΠΕ γνώριζε ότι η υπηρεσία του προσμετρείται ως διδακτική με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς δεν λογίζεται ως διδακτική η υπηρεσία των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ όταν οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ όπως και οι συνάδελφοι τους των σχολικών μονάδων, των ΣΔΕ, των δημόσιων ΙΕΚ και των ΑΕΙ διδάσκουν:
i) σε μαθητές/σπουδαστές όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης
ii) σε εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας
iii) σε πλαίσιο και μεθοδολογία που το Υπουργείο Παιδείας καθορίζει
iv) με προσδιορισμένο διδακτικό ωράριο σε εβδομαδιαία βάση
Οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι αρκετές για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της ίσης αντιμετώπισης ως προς το θέμα της διδακτικής προϋπηρεσίας;
Ο διαχωρισμός που επιχειρείται στο σχέδιο νόμου και η διαφορετική αντιμετώπιση ίδιων ομάδων επαγγελματιών αντιβαίνει με όσα ορίζονται στο Σύνταγμα, άρθρο 4 (Ισότητα των Ελλήνων) και άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία).
Για τους Υπεύθυνους των ΚΠΕ η προϋπηρεσία στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου μοριοδοτείται και ως καθοδηγητική. Για τα υπόλοιπα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, που έχουν κριθεί για τις θέσεις τους με τα ίδια κριτήρια των Υπεύθυνων, τι είναι; Διδακτική δεν είναι, καθοδηγητική δεν είναι, διοικητική δεν είναι, τότε τι είναι;
Επίσης, αντιβαίνει το εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων η αιτιολόγηση των αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ως διδακτικής προϋπηρεσίας από την ίδια την πραγματικότητα. Η μητρότητα μοριοδοτείται ως διδακτική εμπειρία και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ που καθημερινά διδάσκουν, όχι; Για κοινωνικούς λόγους να γίνει δεκτή η ορθότητα της μοριοδότησης της μητρότητας, αλλά την ίδια στιγμή καθίσταται ακόμη πιο άδικο να μην αναγνωρίζεται η διδασκαλία αυτών που στην κυριολεξία την ασκούν πραγματικά.
Τέλος, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου φαίνεται να τιμωρείται η ποιοτική διδασκαλία, αφού δεν θεωρείται ως διδακτική η προϋπηρεσία που εκ του θεσμικού πλαισίου της έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά: συμμετοχική, συνεργατική, ενεργή, βιωματική, πολυμεσική, βασίζεται στη συνδιδασκαλία κ.λπ.

Β) Σχετικά με την προϋπηρεσία σε θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Στις διατάξεις του σχεδίου νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων  δεν προσμετρείται  ως διδακτική η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων άλλων εκπαιδευτικών δομών που υπάγονται διοικητικά στις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων και Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Σας επισημαίνουμε το σχετικό εδάφιο το οποίο περιλαμβάνεται στην Υ.Α. 92998/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2314/2012) με θέμα «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους». Στην εν λόγω Υ.Α. μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3848/2010 για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και ως διδακτική».
Καθώς επίσης,  σύμφωνα με τον ν.4327/2015 προβλέπεται ως διδακτική υπηρεσία: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των Υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.
Συνεπώς, βάσει της Υ.Α.92998/Γ7/10-8-2012(ΦΕΚ 2314/2012) και τον ν.4327/2015 πραγματοποιήθηκαν οι επιλογές και οι τοποθετήσεις των Διευθυντών Σχολείων και των Υπευθύνων (Π.Ε., Α.Υ.,Π.Θ. και Σχολ. Δραστηριοτήτων) από το 2012 μέχρι σήμερα και με τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σήμερα στη θέση Υπευθύνου, επέλεξαν την επαγγελματική τους πορεία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις και/ή προσθήκες, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσμέτρηση της υπηρεσίας των ως άνω Υπευθύνων ως διοικητική, καθοδηγητική και διδακτική για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης.

Γ) Σχετικά με την μοριοδότηση
Προτείνουμε την τήρηση της μοριοδότησης που υπάρχει στο ν. 4327/2015 για την προϋπηρεσία σε θέση Υπευθύνου ΚΠΕ και σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Κύριε Υπουργέ
Με βάση όσα εκθέσαμε ανωτέρω προτείνουμε τη σχετική θεραπεία-διόρθωση   στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 (Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010) με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε ΚΠΕ και της προϋπηρεσίας σε θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως διδακτικής.
Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 


Με εκτίμηση 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η Γενική Γραμματέας                                      Ο Α΄ Αντιπρόεδρος 

Μαρία Σφακιανάκη M.Sc.                   Δρ. Θεόδωρος Μαρδίρης M.Ed.


Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Τα μητροπολιτικά πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία» στις 10-6-2017 στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης

Αποτέλεσμα εικόνας για μητροπολιτικο παρκο τριτσηΗ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας προτίθεται να συμμετέχει στη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Τα μητροπολιτικά πάρκα ως πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία» το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρες 9.00 - 15.00. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο Ίλιον. Η αναλυτική περιγραφή και το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 46/8-5-2017 του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας.

Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παραπάνω σεμινάριο παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα http://tinyurl.com/mitropolitikaparka  μέχρι την Τρίτη 23/5/2017. Προτεραιότητα θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς που δεν έχουν επιμορφωθεί στο παρελθόν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Στους/στις εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν, θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Σχετ.:  Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 3898/12-5-2017 Δ.Π.Ε. Β΄ ΑθήναςΔευτέρα 22 Μαΐου 2017

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας – Δημοτικού 2017: 28/05/2017


 Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, προκηρύσσει τον  1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2017, για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ως εξής: 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων κ.ά. παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους. Δευτερεύων σκοπός είναι η προετοιμασία των μαθητών του Δημοτικού για να συμμετάσχουν αργότερα στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας – Διαστημικής, που εδώ και 22 χρόνια διενεργεί η Εταιρεία μας τόσο για το Λύκειο, όσο και για το Γυμνάσιο.Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο edu.ellak.gr  

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Κ.Π.Ε. Ελευσίνας: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Αειφορικές δράσεις σε δορυφορικές πόλεις» στη Μεγαρίδα 30/6/2017 ως 4/7/2017

Αποτέλεσμα εικόνας για μεγαρα αττικηςΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας στο πλαίσιο της πράξης: «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020» υποέργο 3, άξονας προτεραιότητάς 6, προτίθεται να οργανώσει, σε συνεργασία με το Δήμο Μεγαρέων κατόπιν αιτήματός του, πενθήμερο  Θερινό Σχολείο με θέμα  «Αειφορικές δράσεις σε δορυφορικές πόλεις».
Στο Θερινό Σχολείο μπορούν να συμμετέχουν 40 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Στην  επιλογή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 48/15-5-2017 του Κ.Π.Ε. Ελευσίνας. 

Τρίτη 16 Μαΐου 2017

18o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο και Διεθνές Εργαστήριο, Έδεσσα 8-11/10/2017 (Ελληνική Δασολογική Εταιρεία - Κ.Π.Ε. Έδεσσας Γιαννιτσών)

Σας κοινοποιούμε την ενημέρωση που λάβαμε από το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών:


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Το ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών, ως συνδιοργανωτής του 18ου Πανελληνίου  Συνεδρίου  και  του Διεθνούς Εργαστηρίου, αντίστοιχα με τίτλο «Η Ελληνική Δασοπονία μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: αειφορική διαχείριση δασών, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντικές τεχνολογίες - δικτύωση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος»  &  International Workshop  “Information Technology, Sustainable Development, Scientific Network & Nature Protection” που διοργανώνει η  Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, στις 8 έως 11 Οκτωβρίου 2017 στο Βαρόσι της  Έδεσσας (περιοχή Καταρρακτών), 
  
σας απευθύνει πρόσκληση  συμμετοχής  σε αυτό, είτε με ανακοίνωση, είτε ως σύνεδρος. Ενδεικτικά σας προτείνουμε να εμπλακείτε στα  ακόλουθα θεματικά πεδία:
oΤο Δάσος  ως μαθησιακό αντικείμενο στο πλαίσιο της Εκπαίδευση για την Αειφορία
o Δάσος και Αειφόρος Ανάπτυξη
o Προστασία της Φύσης μέσα από την Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Αναμένουμε να σας καλωσορίσουμε στην Έδεσσα.
Φιλικά
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. 

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Κ.Π.Ε. Μαρώνειας «Πρόσκληση συμμετοχής σε τριήμερο σεμινάριο με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε4 στον Όλυμπο»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του για το σχολικό έτος 2016 – 2017 και σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αν. Ολύμπου, προγραμματίζει τριήμερο σεμινάριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4», στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί του Δικτύου, όπως και μέλη ΚΠΕ του Δικτύου με θέμα: «Το Ευρωπαϊκό ορειβατικό μονοπάτι Ε4 στον Όλυμπο». Το Σεμινάριο θα είναι διάρκειας 25 ωρών και θα πραγματοποιηθεί στον Όλυμπο 16-18/06/2017.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών και το ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου, παρακαλώ πατήστε   εδώ.

Oι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παραπάνω σεμινάριο παρακαλούνται όπως αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikidipevath@gmail.com μέχρι τις 24-5-2017. 

Κ.Π.Ε. Παρανεστίου: Σεμινάριο υπαίθριας διαβίωσης 23-25 Ιουνίου 2017

reading_tent_color

Το ΚΠΕ Παρανεστίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα ΚΠΕ Αρναίας, Βελβεντού-Σιάτιστας και Μελίτης Φλώρινας και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου που συντονίζει με τίτλο  «Υπαίθρια Ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», θα υλοποιήσει τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου με τίτλο: «Υπαίθρια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιθυμία ή αναγκαιότητα;». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό διαμέρισμα Βαρβάρας του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και σε επιλεγμένα πεδία της περιοχής από την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00, μέχρι την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.


Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Κ.Π.Ε. Παρανεστίου.

Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το παραπάνω σεμινάριο παρακαλούνται όπως αποστείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikidipevath@gmail.com  μέχρι την Παρασκευή  19 Μαΐου 2017.

Έγγραφο του ΚΠΕ Παρανεστίου

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

Δίκτυο Τέχνης και Δράσης: 2η Φιλοζωική Ημερίδα - Κάλεσμα εισηγητών


Το Σάββατο 20 Μαϊου 2017 , 9.30-14.00 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, θα γίνει η 2η ημερίδα της ομάδας μας! Στόχος μας είναι να παρουσιαστούν τα φιλοζωικά projects που υλοποιήθηκαν απο μαθητές και καθηγητές αυτή τη χρονιά, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε πρακτικές.
Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε μαζί με το σχολείο σας στην ημερίδα ως εισηγητές παρακαλώ στείλτε μας mail στο art.balloonpeople@gmail.com για περισσότερες πληροφορίες.
Όσοι είστε εκτός Αθηνών αλλά θέλετε να παρουσιάσετε τις δράσεις σας, μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της ημερίδας μέσω skype. Στείλτε μας με mail τα στοιχεία του σχολείου σας και μια παρουσίαση/περιγραφή της δράσης σας.
Σας περιμένουμε! 

Πηγή: http://drasimathitwn.blogspot.gr 

Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες ®» - Δανεισμός εκπαιδευτικών σάκων σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, σχ. έτος 2016-17

Eνημέρωση 8/5: 4ος κύκλος δανεισμού


Το πρόγραμμα «Βιβλία σε ρόδες®» συνεχίζει την εφαρμογή του για τρίτη συνεχή χρονιά στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας Το πρόγραμμα συνίσταται στο δανεισμό 17 εκπαιδευτικών σάκων με βιβλία αφιερωμένα στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Για το Δημοτικό οι θεματικές ενότητες είναι: Αθήνα, Δέντρα-Δάση, Δικαιώματα, Ζώα, Θάλασσα, Κήποι, Μυθολογία, Νερό, Παραμύθια, Παιχνίδι, Τέχνη, Φίλοι, Φυσική-Επιστήμες. Η θεματική ενότητα Φυσική-Επιστήμες απευθύνεται μόνο στις τάξεις Ε' και Στ΄. Επιπλέον υπάρχει ο σάκος Βooks on wheels (βιβλία στα αγγλικά), που δανείζεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας.
Για το Νηπιαγωγείο: Περιβάλλον, Συναισθήματα, Οικογένεια.

Σε κάθε σάκο περιέχονται 20-30 βιβλία γνώσεων και μυθοπλασίας που καλύπτουν διαφορετικά επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας. Αρκετά από τα βιβλία μπορούν να τα δανειστούν οι μαθητές στο σπίτι τους και να έχουν τη δυνατότητα να τα διαβάσουν ολόκληρα. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο:  http://www.vivliaserodes.gr/themata/

Οι σάκοι δανείζονται για 8 εβδομάδες σε κάθε σχολείο με στόχο την επεξεργασία τους από 2 τουλάχιστον σχολικά τμήματα, με εναλλαγή στις 4 εβδομάδες. Η μεταφορά τους από και προς αυτό υλοποιείται  από εταιρία ταχυμεταφορών χωρίς κόστος για το σχολείο.
Οι εκπαιδευτικοί των  Δημοτικών Σχολείων και τα Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας που επιθυμούν να δανειστούν τους εκπαιδευτικούς σάκους, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα. Προτεραιότητα θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς που α) προτίθενται κατά το τρέχον σχολικό έτος να υλοποιήσουν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων β) είχαν υποβάλει αίτηση δανεισμού κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη (2014-15, 2015-16) και αυτή δεν είχε ικανοποιηθεί


για τα Δημοτικά (σημειώστε 3 επιλογές) http://tinyurl.com/dimotika 


για τα Νηπιαγωγεία (σημειώστε 1 επιλογή) http://tinyurl.com/nipiagogia 


Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους  θα γίνει προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να έχουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με τις θεματικές των σάκων.

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 7763/16-9-2016 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας


Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

1ο Θερινό Σχολείο Οικολογικά Σχολεία Το ταξίδι προς την Αειφορία 1-4 Ιουλίου 2017

Ενημερωθείτε για το 1ο Θερινό Σχολείο "Οικολογικά Σχολεία Το ταξίδι προς την Αειφορία" που θα διεξχαθεί  1-4 Ιουλίου 2017 στο Ηράκλειο Κρήτης από τη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Π.Φ. 

Eνημέρωση 18/5: Παράταση δήλωσης συμμετοχής μέχρι 22-05-2017

Δευτέρα 1 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Βιβλία σε Ρόδες: Διάθεση νέου εκπαιδευτικού σάκου με θέμα "Φυσική" για μαθητές/-τριες Ε΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού

Φωτογραφία του χρήστη Βιβλία σε Ρόδες.Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε πως στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Βιβλία σε Ρόδες έχουμε στη διάθεσή μας για διακίνηση έναν νέο εκπαιδευτικό σάκο με θέμα τη Φυσική.  Παρακολούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξης να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα: http://tinyurl.com/dimotika


Eπισημαίνεται ότι στην περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλει αίτηση δανεισμού, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση, ώστε να συμπεριλάβετε και τον παραπάνω εκπαιδευτικό σάκο στις επιλογές σας. 

Ο εκπαιδευτικός σάκος περιέχει τα παρακάτω βιβλία και υλικά:
1. Εκρηκτική Φυσική, Richard Hammond, Polaris (2010).
2. 365 πειράματα, ένα για κάθε μέρα, Anita Van Saan, Πατάκης (2011).
3. Πειράματα για μικρούς επιστήμονες, Τατιάνα-Μαρίνα Ραπακούλια (μετ.), Susaeta (2013).
4. Ο ουρανός με τ’ άστρα, Janet Borg, Καλειδοσκόπιο.
5. Φρανκ Αϊνστάιν και το ηλεκτροδάκτυλο, Τζον Σέσκα,  Μίνωας.
6. Το μυστικό κλειδί του Τζορτζ για το σύμπαν, Lucy and Stephen Hawking, Λιβάνης.
7. Ηλεκτρισμός: Από το κεχριμπάρι του Θαλή έως τα υπεραγωγικά υλικά, Chris Woodford, Σαββάλας.
8. Δεν είναι μαγεία είναι επιστήμη, Πατάκης.
9. Ο θείος Αλβέρτος σας απαντά: 100 ½ ερωτήσεις παιδιών και οι απαντήσεις τους,Russell Stannard,  Κάτοπτρο.
10. Πειράματα στην κουζίνα, Chris Maynard, Σαββάλας.


Ο σάκος επίσης περιέχει ένα κουτί με πειράματα:
-              6 μεγάλοι μαγνήτες
-          26 μικροί μαγνήτες
-          22 λαμπάκια
-          20 μανταλάκια
           6 κουτάκια σφραγισμένα
       5 θερμόμετρα