Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Eπιστημών Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

Κλιματική κρίση στην Ελλάδα του μέλλοντος, κάνοντας την αλλαγή πράξη (ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος για την κλιματική αλλαγή/κρίση)


Βλέποντας τον εορτασμό ως τη συμπλήρωση μια πορείας ενός κράτους και έθνους και το δρόμο προς το μέλλον, γίνεται εμφανές ότι 200 χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η  aνθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες απειλές,  με αποκορύφωμα την κλιματική κρίση. Επομένως τώρα χρειάζεται μια άλλου είδους επανάσταση για την αντιμετώπιση αυτής της νέας απειλής. Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και δικτυώνονται, προκειμένου να στηρίξουν όλα τα σχολεία στην κατανόηση της κλιματικής κρίσης και στο σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη προσαρμογή στα νέα κλιματολογικά δεδομένα (κλιματική προσαρμογή) και αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Σύνδεση με: 4ος άξονας του “Ελλάδα 2021”: Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα το μέλλοντος. 
Συνεπώς ενθαρρύνουμε τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσής μας να εντάξουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δράσεις που υπάγονται στο παραπάνω πλαίσιο.

Συμπληρωματικά επισυνάπτουμε ένα ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος το οποίο συνδιαμορφώθηκε από τους/τις Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αττικής και μπορεί να αποτελέσει πηγή ιδεών για όσους/-ες εκπαιδευτικούς επιθυμήσουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσανατολισμόνο στο παραπάνω πλαίσιο.  


Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning για το σχολικό έτος 2020-2021


 Το eTwinning αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning (www.etwinning.net) -η Κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη- είναι μια ασφαλής διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει εύρος δυνατοτήτων για συνεργατικές δραστηριότητες όπως κοινά έργα σχολείων σε υπερεθνικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο καθώς και δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με τη χρήση ΤΠΕ

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ισχύουν τα ακόλουθα: Σελίδα 2 από 10 1. Σχεδιασμός και έγκριση προγραμμάτων eΤwinning Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργο eTwinning εγγράφονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του eTwinning www.etwinning.net) και ακολουθούν τα βήματα που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.etwinning.net/el/pub/preregister.cfm. Ο/Η εκπαιδευτικός, μέσω της πλατφόρμας του eTwinning μπορεί να δηλώσει την πρόθεσή του για συνεργασία και τις θεματικές που τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας μπορεί να αναζητήσει συνεργάτες από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, για να υλοποιήσουν από κοινού ένα έργο.

4. eTwinning και Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας) Το eTwinning μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως ανεξάρτητο πρόγραμμα ή συμπληρωματικά με τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας). Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με τα προαναφερθέντα προγράμματα εκτός των ορίων της χώρας μας, δίνοντας τους με αυτό τον τρόπο ευρωπαϊκή διάσταση. Παράλληλα, το eTwinning προωθεί και ενδυναμώνει τις έννοιες της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της εκπαιδευτικής καινοτομίας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα με το eTwinning, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από τις χώρες eTwinning, αλλά και να δηλώσουν συμμετοχή στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning που διεξάγονται κάθε χρόνο. Στην περίπτωση που ένα έργο eTwinning λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς άλλο πρόγραμμα δε θεωρείται ως διακριτό πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός θεωρείται πως υλοποιεί ένα (1) πρόγραμμα

Διαβάστε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο εδώ

20 χρόνια "Μαθαίνω για τα Δάση"

 

Το 2021 συμπληρώνονται 20 χρόνια λειτουργίας του Δικτύου ΠΕ "Μαθαίνω για τα Δάση" !

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε από την Ε.Ε.Π.Φ. το παραπάνω σύντομο βίντεο με δράσεις του δικτύου.

Eπιμορφωτική Τηλεημερίδα με θέμα: Πολυθεματική αξιοποίηση της Ρεματιάς του Χαλανδρίου στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ενημέρωση 28/10: Ανάρτηση των παρουσιάσεων της τηλεημερίδας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, προτίθεται να συνεργαστεί με τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου και τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, για την διοργάνωση Επιμορφωτικής Τηλεημερίδας με θέμα: Πολυθεματική αξιοποίηση της Ρεματιάς του Χαλανδρίου στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η Επιμορφωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 18:30 - 20:30.
Σκοπός της Ημερίδας, είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν το περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής για μια πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη και ενεργοποιημένη κοινωνία.
Ειδικότερος στόχος της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της σημασίας του τοπικού περιβάλλοντος, για την ενίσχυση της τοπικότητας στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τα κοντινά στις σχολικές μονάδες πεδία.
Στην Ημερίδα, θα παρουσιαστούν οι παρακάτω  Θεματικές Ενότητες, με αντίστοιχες εισηγήσεις:

1.  Αρχαιολογία/Ιστορία: 
1α. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
 "Τα σπήλαια Αμώμων και Νυμφών της Πεντέλης"

1.β.  Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου
"Προφορική Ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Συνάντηση στον Τόπο και τον Χρόνο", Νάση Σιαφάκα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α. στο Τμήμα Χημείας2.  Βιολογία:  
"Ο βιότοπος της ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, Δαυίδ Κουτσογιαννόπουλος, Φυσιοδίφης, δημοσιογράφος, γραφίστας, εικονογράφος, φωτογράφος, εκδότης, συγγραφέας
3.  Γεωλογία: 
"Μια συνοπτική Γεωπεριβαλλοντική προσέγγιση της Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου", Βασίλης  Περλέρος, Γεωλόγος


 4.  Δημιουργία & χαρτογράφηση μονοπατιών
"Η σημασία της δημιουργίας και της χαρτογράφησης πεζοπορικών μονοπατιών στην προστασία των ρεμάτων",  Αλέξανδρος Αργυρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
(Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους χάρτες που έχουν ήδη εκδοθεί από τον Σύλλογο, στον σύνδεσμο: https://sosrematia.blogspot.com/p/blog-page_03.html )


 5."Ζωγραφική στη Ρεματιά", Νίκος Οικονομίδης, Εικαστικός 


Η Επιμορφωτική Ημερίδα απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των ατόμων που υποστηρίζει η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, τότε θα δοθεί προτεραιότητα στους/στις εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος και μεταξύ αυτών θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον χρόνο της αίτησης. Ο υπερσύνδεσμος της σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν για την παρακολούθηση της τηλεημερίδας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων:  https://forms.gle/jTJshAceAfsiN7Cv7 

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 11666/14-10-2020 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Βιογραφικά σημειώματα εισηγητών

Ένταξη σχολικών μονάδων στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO

                                                             

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2020- 2021,  καλούνται   να υποβάλουν αίτημα στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.
Προτεινόμενα θέματα για το τρέχον σχολικό έτος για τα σχολεία του ελληνικού δικτύου:
- Οι επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
- Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά: οι εγγραφές της Ελλάδας στον κατάλογο της UNESCO.
- Εθνικά Γεωπάρκα και οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 32/142846/Η1/20-10-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

ΚΠΕ Μολάων – Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»


Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζει το κέντρο μας, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» συνεχίζει τη λειτουργία του. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και το θέμα είναι κατάλληλο για μελέτη από τους μαθητές, το ΚΠΕ Μολάων σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας (Λακωνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χανίων, Β Αθήνας  κ.α.) συμμετέχει στις εκδηλώσεις αυτές αφιερώνοντας το θέμα της μελέτης του κάθε κάστρου για τα δύο επόμενα έτη, και για το σκοπό αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 111/14-10-2020 του Κ.Π.Ε. Μολάων

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου – Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο – εργαστήριο, 6 Νοεμβρίου 2020

 Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το ΤΔΥ του, (Υποέργο 2, Άξονας Προτεραιότητας 6) και στα πλαίσια της εκπαίδευσης  για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, προτίθεται να υλοποιήσει  διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο – εργαστήριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών,  διάρκειας 2  ωρών με θέμα«Ψηφιοποιημένο υλικό εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου».
Το σεμινάριο  απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των σχολείων της επικράτειας, οι οποίοι υλοποιούν ή  προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020 -21 ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ομηρούπολης.
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 72/12-10-2020 του Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης.
Λειτουργία του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 21

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 68/9-10-2020 του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα & διδακτικές επισκέψεις, το εκπ/κό υλικό, τις επιμορφωτικές δράσεις και τα δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 21. Επισυνάπτεται και παράρτημα με το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ 


Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» 2020-21


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καλεί όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Το δίκτυο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα και αξιοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των σχολικών ομάδων μεταξύ τους και με το ΚΠΕ ως μια κοινότητα μάθησης για την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την εξ αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών ομάδων, κάτι που είναι ζητούμενο ειδικά τη φετινή χρονιά λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία στη χώρα μας.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020

Σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας


Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 12/5-10-2020 του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας για τη δυνατότητα παρακολούθησης σύγχρονων εξ αποστάσεως παιδαγωγικών εργαστηρίων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσες και όσους εκπαιδευτικούς έχουν πρόθεση να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος, βάσει της σχετικής τους απάντησης στην ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 11240/7-10-2020 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας


11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση (6-8/11 - εξ αποστάσεως διεξαγωγή)

Aγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Ευχόμαστε να είστε καλά και υγιείς. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη δυναμική συμμετοχή σας με την κατάθεση πλήρων κειμένων και τις εγγραφές για το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πράξης. Δεδομένης της κατάστασης με τη δριμύτατη εξάπλωση του Covid19 στη χώρα μας και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ειδικών, η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ανακοινώνει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 6, 7 & 8 Νοεμβρίου 2020 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την 8η Ανακοίνωση του Συνεδρίου και εδώ να δείτε το πλήρες πρόγραμμα.

Ενημέρωση 6/11: Ανάρτηση του βιβλίου των περιλήψεων των εισηγήσεων του Συνεδρίου.

Δικτυακός τόπος συνεδρίου: http://sece.gr/9thconference/

Eνημέρωση 8/11: Η συμμετοχή μας στο συνέδριο "H εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του Ευρωπαϊκού Έργου S.A.M.E. World μέσα από εργαστήρια σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας. Μεθοδολογία και δραστηριότητες"

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στο ΕΘΔΠΕ «Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει» για το σχ. έτος 20-21


 
Αγαπητοί συνάδελφοι καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει” (αρ. έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ7/ΕΠ/195699/203878/Δ7-23/12/2019), το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου συνεχίζει τη λειτουργία του και τη φετινή χρονιά.
Προσκαλούμε τις σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς-μαθητές/τριες),  να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στο https://forms.gle/ritYBcAafK2CRMYUA , αρχικά μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου κατόπιν να ξεκινήσουμε την οργάνωση των δραστηριοτήτων μας. Ευελπιστούμε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας, δεν θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στις δράσεις του δικτύου μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο δίκτυο μας.
Η διαδικασία είναι ίδια, τόσο για όσους συμμετείχαν παλαιότερα, όσο και για αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο δίκτυο. Η συμμετοχή-ένταξη στο δίκτυο αφορά το σχολικό έτος που διανύουμε. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ε.Θ.Δ.: «Το Σεισμικό Τόξο που μας... ενώνει» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου ( https://www.kpezakyn.gr/diktio/ ). Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2695053417 ή μέσω email ( kpezakyn@gmail.com ).


Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου και Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του Ε.Θ.Δ. «Το Σεισμικό Τόξο που μας....ενώνει»
            Πηνελόπη Αβούρη

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

4 Oκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων - Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Εarth Charter) και η προστασία των ζώων


Η
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων πρωτογιορτάστηκε το 1931 σ' ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Από τότε, η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου.
Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.sansimera.gr/worldays/58

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Εarth Charter) και η προστασία των ζώων 


1. Δείξε το σεβασμό σου προς τη Γη και προς τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. 

15. Αντιμετώπισε όλα τα έμβια όντα με σεβασμό και φροντίδα.

Η αξιοσημείωτη συμβολή του Kατατατικού Χάρτη της Γης είναι ότι καθιστά  το σεβασμό και την προστασία των ζώων απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη. Όσοι/-ες ενεργοποιούνται στον τομέα της προστασίας των ζώων, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι το πρόγραμμά τους δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανακούφιση της φτώχειας, την ενδυνάμωση των γυναικών και την προστασία των  οικοσυστημάτων. Ομοίως όσοι/-ες ασχολούνται με τα παραπάνω  ζητήματα οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι η προστασία των ζώων αποτελεί ουσιαστική διάσταση ενός βιώσιμου μέλλοντος. 

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο των Richard M. Clugston & John A. Hoyt με τίτλο: Τhe Earth Charter and Animals


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί,

Κάτ ́ αρχήν ελπίζουμε η επικοινωνία μας αυτή, να σας βρίσκει όλους καλά και εσάς προσωπικά αλλά και όλους τους δικούς σας. Γνωρίζοντας όλοι τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε με την επιδημία του COVID-19 και κυρίως εσείς οι εκπαιδευτικοί, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την αρωγή σας στις προσπάθειές μας, καθώς έχουμε κοινό στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της Χώρας μας.
Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες της ΕΕΠΦ σας ευχόμαστε μία δημιουργική σχολική χρονιά!
Η ΕΕΠΦ συνεχίζει να δραστηριοποιείται και φέτος σε 3 Διεθνή και 2 Εθνικά Δίκτυα-Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν από την έναρξη λειτουργίας τους, χιλιάδες μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και στα οποία σας καλούμε να συμμετάσχετε:
Α) «Οικολογικά Σχολεία» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Β) «Μαθαίνω για τα Δάση» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Γ) «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Δ) «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Ε) «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη επιστολή της Ε.Ε.Π.Φ.Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

WWF Eλλάς: «Πάμε για Πικνίκ;» - Διαδικτυακό εργαστήριο στο θέμα "διατροφή και περιβάλλον"

 Τρώμε...για να αλλάξουμε τον κόσμο!
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής με ένα νόστιμο σεμινάριο
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί (δασκάλες, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί),
Θέλετε να δουλέψετε φέτος με τους μαθητές σας το θέμα «διατροφή και
περιβάλλον;» Αν ναι, σας περιμένουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο
διαδικτυακό εργαστήριο «Πάμε για Πικνίκ;», ώρα 16.00-17.30.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ. https://forms.gle/9E1dXJ8okZ482aVo7

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση του WWF Eλλάς