Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Eπιστημών Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

Υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Εarth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας σε σύνδεση με τους 17 Στόχους για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030 της UNESCO

Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) (http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr) και το ΠαιδαγωγικόΤμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2018-2019 υποστηρίζει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την υιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση. Iδιαίτερα τονίζεται η σύνδεση των 17 Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέχρι το 2030 (Ατζέντα 2030) της UNESCO, με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter). 

Θα αναρτηθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό και επίσης ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη για την παραπάνω σύνδεση στους/στις ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να εντάξουν σε αυτά την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) μπορούν να προβούν στην ακόλουθη σειρά ενεργειών: 

1. Ενημέρωση για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης (Earth Charter) μέσω του δικτυακού τόπου http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr (Ενότητες: Κείμενο του Χάρτη, Πώς μπορείτε να εμπλακείτε και Οδηγίες δράσης). 

2. Ενημέρωση των μαθητών/-τριών και μελέτη του διασκευασμένου για παιδιά κειμένου του Χάρτη. 

3. Επιλογή στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της/των αρχής/-ών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) που θα υιοθετηθούν και δήλωσή τους μέσω της συμπλήρωσης της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: http://tinyurl.com/katastatikosxartis 

4. Έμπρακτη υιοθέτηση της/των επιλεγμένης/-ων αρχής/-ών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και με διάχυση στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα.

 5. (Προαιρετικά) Παρουσίαση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter). 

Διευκρινίσεις και υποστήριξη για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikhdipevath@gmail.com ή/και να ζητήσετε συνάντηση με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για πληρέστερη ενημέρωση.

 H παραπάνω δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Υπεύθυνη για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Nέλλη Κωστούλα-Μακράκη.

Τέλος μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις από υλοποιημένα προγράμματα με βάση τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης στο ιστολόγιο των Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (http://kainotomoume.blogspot.gr/) στο θεματικό άξονα «Καταστατικός Χάρτης της Γης». 

Σχετ: Έγγραφο υπ. αρ. πρωτ. 12497/7-12-2018 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

K.Π.Ε. Μακρινίτσας: Πρόθεση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα Βότανα στη ζωή μας»

Το Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ) συντονίζει το Εθνικό θεματικό Δίκτυο «Τα Βότανα στη ζωή μας» το οποίο ιδρύθηκε στις 25/01/2016 με αρ. πρωτ. 11487/Δ2. Οι σκοποί και στόχοι του, προτεινόμενες θεματικές και όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο του Ε.Θ.Δ. http://mvotana.weebly.com/ Στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Κ.Π.Ε. για το τρέχον σχολικό έτος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:
 α) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να παραμείνει, στο δίκτυο. (για τα ήδη μέλη του δικτύου)
  β) Αν επιθυμεί το σχολείο που εκπροσωπείτε να ενταχθεί, στο δίκτυο (για τα νέα μέλη του δικτύου)
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 252/17-12-2018 του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Κ.Π.Ε. Κρεστένων – Πρόσκληση για τη συμμετοχή περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»

kpe_prometopida

Το ΚΠΕ Κρεστένων συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα Τοπικά Προϊόντα σε μια Κοινωνία Αειφορίας» και για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την αρ. Φ3/ΘΤ/211014/Δ7/06-12-2018 απόφαση για ανανέωση λειτουργίας του Δικτύου από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση  υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία  Τμημα Α’  Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον & την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους για το σχολικό έτος 2018-2019 και υλοποιούν ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε., μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ4.1/119/12-12-2018 του Κ.Π.Ε. Κρεστένων και να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση


My alternative Christmas Tree

Αγαπητοί Μαθητές και Εκπαιδευτικοί, 
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)  Έδεσσας Γιαννιτσών  για τέταρτη συνεχή χρονιά πραγματοποιεί την καινοτόμα και δημιουργική δράση με τίτλο «My alternative Christmas Tree».
Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας, δηλαδή σε όλους εσάς τους αποδέκτες της πρόσκλησής μας.
Η πρόσκληση συμμετοχής αφορά
α) στη δημιουργία εναλλακτικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων από απαξιωμένα υλικά ή υλικά σε νέα χρήση και στην αποστολή  σε εμάς φωτογραφίας τους σε μορφή .jpeg
β) στη συγγραφή παραμυθιών και στη  γραφή  αναμνήσεων  από προηγούμενα Χριστούγεννα, ευχών και ονείρων...
γ) στη δραματοποίηση παραμυθιών ντυμένων με ηχοτοπία

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη επιστολή

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου – Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ως συντονιστής του Eθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καλεί όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 165 / 13-12-2018 του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Περιγραφή ΕΘΔ Βιώσιμη Πόλη

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018

Ε.Θ.Δ. Οι πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου: Εκδήλωση βράβευσης μαθητών και εκπαιδευτικών

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Δ/νση Β’/βάθμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας συνδιοργάνωσαν Εκδήλωση Βράβευσης στο πλαίσιο του Δικτύου Π.Ε. «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου».
Στην εκδήλωση έγινε η βράβευση των σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπαιδευτικών του Δικτύου που υλοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία δράσεις στο πλαίσιο του Δικτύου Π.Ε. «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» τις σχολικές χρονιές 2011-2018. 
Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Π.Φ.


Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

ΚΠΕ Αρναίας – Πρόσκληση συμμετοχής στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»

kpe arnaiasΤο Ε.Θ.Δ. «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά» που συντονίζει το ΚΠΕ Αρναίας συνεχίζει τη λειτουργία του για τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019. Καλούνται τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Δίκτυο να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο ΚΠΕ Αρναίας έως τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο:


Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

K.Π.Ε. Φιλίππων: Πρόσκληση συμμετοχής στη συντονιστική επιτροπή και στην παιδαγωγική ομάδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση» που συντονίζει το ΚΠΕ Φιλίππων, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ΄αριθ. Πρωτ.213789/Δ2/30-12-2015,  πρόκειται να ανανεώσει την λειτουργία του για το σχολικό έτος 2018-2019. Προκειμένου να διαμορφώσουμε τις επιτροπές του Δικτύου για την υποβολή του αιτήματος, παρακαλούμε, εάν και εφόσον επιθυμείτε  να συμμετάσχετε με ενεργό ρόλο στη λειτουργία του, να μας γνωστοποιήσετε τη συμμετοχή σας και το ρόλο που θα επιθυμούσατε στη νέα συνεργασία.Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 75/4-12-2018 του Κ.Π.Ε. Φιλίππων

Αίτηση συμμετοχής

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου: Πρόσκληση συμμετοχής στη Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα του ΕΘΔ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Όταν η Φύση δημιουργεί … πολιτισμό»

view articleview article

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου με βάση τη σχετική οδηγία της Γ.Δ.Σ.-ΥΠΠΕΘ (Διεύθυνση ΥΠΕΑ-Τμήμα Α΄) προτίθεται να προβεί στην ανανέωση λειτουργίας του προαναφερόμενου Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε., το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ.  70221/Γ7/23-05-2013 απόφαση της Διεύθυνσης  ΣΕΠΕΔ  του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Τμήμα Δ΄) και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής. Η συμπλήρωση των στοιχείων των ενδιαφερομένων γίνεται στην ηλεκτρονική φόρμα, https://goo.gl/forms/82qil36CeTKU90aE3 προκειμένου να υποβληθεί σχετικό αίτημα ανανέωσης λειτουργίας του  Δικτύου για το σχολικό έτος 2018-2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ.πρωτ. 177/30-11-2018 του ΚΠΕ Ομηρούπολης

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Δίκτυο Μεσόγειος SOS: Επιστροφή στη βρύση. Εκστρατεία για την προώθηση του νερού βρύσης

Τα προβλήματα του νερού είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κοινωνία μας, τις καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπά μας και εν τέλει τις επιλογές μας για τον κόσμο τον οποίο θέλουμε να φτιάξουμε. Ταυτόχρονα, η έλλειψη -πολλές φορές- πολιτικής διαχείρισης και ολοκληρωμένου διαχειριστικού σχεδίου, η κατασπατάληση νερού, το πεπαλαιωμένο και με σημαντικές απώλειες δίκτυο, οι διαρροές, η αντίληψη ότι «έχουμε πολύ και ανεξάντλητο νερό», η μη ορθή τιμολογιακή πολιτική, η εξάντληση υδατικών αποθεμάτων σε πολλές περιοχές της χώρας (π.χ. νησιώτικη Ελλάδα), η εποχιακή κατανάλωση και τέλος η έλλειψη ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχικών διαδικασιών με τους πολίτες/χρήστες, είναι μερικά από τα προβλήματα που καθιστούν πρόκληση τη διαχείριση της ύδρευσης στις πόλεις της Ελλάδας.
 Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι, η διαχείριση των υδατικών πόρων σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον για ύδρευση, παρόλο που είναι υπεύθυνη για μικρό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης νερού να είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά προβληματική με πολλά, μεγάλα και σύνθετα προβλήματα.
Η αντίληψη ότι πρέπει να επέμβουμε άμεσα, σχεδιάζοντας και προωθώντας μια νέα αντίληψη στη βιώσιμη διαχείριση της χρήσης του αστικού και ημιαστικού νερού, μια νέα πολιτική και κουλτούρα στη χρήση του νερού ύδρευσης, κερδίζει συνεχώς νέους υποστηριχτές, τόσο σε θεσμικό – διοικητικό επίπεδο, όσο και στους πολίτες/χρήστες.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη διατήρηση και επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης όλων των υδάτινων σωμάτων της χώρας, ενός σχεδιασμού για τη δημόσια, ολοκληρωμένη, ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων της χώρας και για όλες τις χρήσεις, από την πρώτη ημέρα ίδρυσής του, συντονίζει και υλοποιεί μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνες, συνέδρια και ημερίδες, ειδικές εκδόσεις και περιοδικά, δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας κ.λπ. προκειμένου να ενημερώσει πολίτες και φορείς, για μια ορθή και ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του νερού στις πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο http://tapwater.gr 

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018

EΘΔ Οι πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου: Εκδήλωση Βράβευσης μαθητών και εκπαιδευτικών

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και η Δ/νση Β’/βάθμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας συνδιοργανώνουν Εκδήλωση Βράβευσης στο πλαίσιο του Δικτύου Π.Ε. «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου».
Στην εκδήλωση θα γίνει η βράβευση των σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπαιδευτικών του Δικτύου που υλοποίησαν με ιδιαίτερη επιτυχία δράσεις στο πλαίσιο του Δικτύου Π.Ε. «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» τις σχολικές χρονιές 2011-2018. Εκπρόσωποι των βραβευμένων σχολείων θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους με δρώμενο, βίντεο ή powerpoint. 

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Π.Φ. 

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

WWF Eλλάς: Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

Λάβαμε και σας κοινοποιούμε την παρακάτω ενημέρωση:

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,
Όπως γνωρίζετε οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας αποτελούν μια σημαντική απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα αλλά και τις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Ιδιαίτερα μετά  την φετινή πολύνεκρη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής η ανάγκη να μιλήσουμε για τις δασικές πυρκαγιές και την πρόληψή τους είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 
Το WWF Ελλάς, που υλοποιεί δράσεις για τα θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών για περισσότερο από μια δεκαετία, τη σχολική χρονιά 2017-2018 πραγματοποίησε το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Η φωτιά δεν παίζει, μην παίζεις με το μέλλον του τόπου σου: Τοπική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και ειδικών ομάδων  για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών» σε Αχαΐα, Κεφαλονιά και Ιθάκη,  σε συνεργασία με τη Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ,  την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Διάσωσης Βραχναιίκων (ΕΟΠΥΔ) και την Εθελοντική Ομάδα Προστασίας Περιβάλλοντος Πυλάρου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο,  Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις», Άξονας «Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», Μέτρο «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», Υπομέτρο A.2.5. «Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών».
Σκοπός του προγράμματος ήταν να αναδείξει την πρόληψη και ειδικά τις δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης κοινού και ειδικών ομάδων πληθυσμού ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Ένα από τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η δημιουργία του υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Η φωτιά σε αφορά: Πρόσεχε τι κάνεις/Πρόσεχε γύρω σου». Το παιδαγωγικό υλικό μπορείτε να βρείτε  διαδικτυακά στο http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/I_fotia_Se_Afora_FINAL.pdf, απευθύνεται σε μαθητές των μεγάλων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου. Συνίσταται, εν συντομία, στην έρευνα της κοινής γνώμης, σε τοπικό επίπεδο, για τα αίτια των δασικών πυρκαγιών και στην ευαισθητοποίησή της για τη σημασία της πρόληψης.
Ευελπιστούμε ότι μέσα από τις 10 προτεινόμενες δράσεις του υλικού οι μαθητές, οι οικογένειές τους και οι τοπικές κοινωνίες, μέσω των μαθητών, θα αντιληφθούν τη σημασία της πρόληψης για την μείωση των περιστατικών δασικών πυρκαγιών.
Παράλληλα πραγματοποιήσαμε εργαστήρια κατάρτισης των εκπαιδευτικών, εθελοντών και στελεχών της διοίκησης σε Αχαΐα, Κεφαλονιά και Ιθάκη σε άριστη συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε.   Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών αυτών.
Το υλικό έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2018-19 (Αρ. Πρωτ. Φ1/ΜΚ/182094/196679 /Δ7/16-11-2018).
Σας προτρέπουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το παρόν υλικό και είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητές θα μάθουν, θα ευαισθητοποιηθούν αλλά και θα περάσουν όμορφα. Η πιλοτική εφαρμογή έδειξε πως οι μαθητές χάρηκαν πολύ την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Ένιωσαν φορείς αλλαγής. Οι δε εκπαιδευτικοί αισθάνθηκαν πως υλοποίησαν το θεσμό «σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία», ένα πάγιο στόχο της εκπαίδευσης.
Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε να σας έχουμε συνεργούς στην προσπάθεια πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Για οποιαδήποτε πληροφορία, αρωγή ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή Τοπικών Δράσεων κο Τζηρίτη Ηλία στο 210-3311988 (εσωτ. 407)/emaile.tziritis@wwf.gr ή την Υπεύθυνη του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κα Σβορώνου Ελένη στο 210-3311988 (εσωτ. 412)/email: e.svoronou@wwf.gr
Με εκτίμηση,
Ηλίας Τζηρίτης

Συντονιστής Τοπικών Δράσεων

WWF Ελλάς

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής: Πρόσκληση σε δράση υπαίθρου – πεζοπορική εκδρομή στην Πάρνηθα το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Eνημέρωση 25/11: Απολογισμός και φωτογραφίες από τη δράση  

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αποτέλεσμα εικόνας για πεεκπε αττικηςΤο Παράρτημά μας προγραμματίζει εκπαιδευτική δράση υπαίθρου – πεζοπορική εκδρομή για τριάντα πέντε (35) εκπαιδευτικούς της Αττικής με θέμα: «Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Ορεινή πεζοπορία και εξερεύνηση περιβάλλοντος»Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 από 09.15 πμ έως 15.30.

Η δράση θα ξεκινήσει από το τελεφερικ της Πάρνηθας, όπου θα επισκεφτούμε τη μικρή έκθεση για τον Εθνικό Δρυμό και θα περιλαμβάνει ορεινή πεζοπορία σε υψόμετρο άνω των 1000 μέτρων συνολικής διάρκειας 2-3 ωρών: από το καταφύγιο Μπάφι έως το Πυροφυλάκιο ή την Πηγή της Σκίπιζας και επιστροφή. Το μονοπάτι είναι ανηφορικό σε όλη του τη διαδρομή (υψομετρική διαφορά περίπου +200μ) και ακόμα και αν δεν βρέχει, κατά τόπους θα έχει πιθανότατα λάσπες και μπορεί να γλιστράει (αν υπάρχουν συναδέλφοι που επιθυμούν πολύ να έρθουν αλλά ίσως δεν τα καταφέρνουν στη μεγάλη διαδρομή μπορεί να υπάρχει εναλλακτικά και μια μικρότερη). Κατά μήκος της διαδρομής θα έρθουμε σε επαφή με τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της Πάρνηθας και θα μελετήσουμε ιδιαίτερα το θέμα της αποκατάστασης του ελατοδάσους μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007 και τα μέτρα δασοπροστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018

«Συνάντηση εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠ.Π.Ε.Θ κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο»

Αποτέλεσμα εικόνας για πεεκπε
Αγαπητοί συνάδελφοι/σσες,

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία κ. Γεωργίου Αθανασόπουλου  με αντιπροσωπεία  του Δ.Σ. της Ένωσής μας.
Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις νέες συνθήκες όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την ψήφιση και εφαρμογή του Νόμου 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-18)
Ειδικότερα αναλύθηκαν και συζητήθηκαν θέματα σχετικά με:
Α.  Τις γενικές θεσμικές βελτιωτικές προτάσεις που θα στηρίξουν το νέο θεσμό των Κ.Ε.Α. και γενικότερα την Εκπαίδευση για την Αειφορία
Β. Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου
Γ. Τους τρόπους στήριξης των Σχολικών προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Δ. Τη γενική λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία
Ε. Την προκήρυξη και μοριοδότηση  για τη στελέχωση των Κ.Ε.Α. το επόμενο χρονικό διάστημα
ΣΤ. Την αποστολή της εγκυκλίου υλοποίησης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που θα αποσταλεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα
Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. κατέθεσε Υπόμνημα αιτημάτων (επισυνάπτεται) προς την πολιτική ηγεσία, ευελπιστώντας ότι θα συμβάλλουν στη συνέχεια του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία, αναμένοντας απαντήσεις στα ερωτήματα και αιτήματα που τέθηκαν.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Γ. Γραμματέας                                                                             Ο Πρόεδρος

 Ιωάννα Παπαϊωάννου                                                                      Γιάννης Βλάχος


Aναδημοσίευση από το δικτυακό τόπο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018

Eλληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO: Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές για το έτος 2018

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, θέλοντας να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και την προσφορά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσει δέκα (10) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές» για τα σχολικά έτη 2015-2018. Κάθε εκπαιδευτικός θα λάβει το ποσό των 3.000 Ευρώ, χορηγία της κυρίας Αριάν Κοντέλλη, εις μνήμην του συζύγου της Παύλου Κοντέλλη, που πρώτος, με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στήριξε με χορηγία του τον θεσμό των Βραβείων Εκπαιδευτικής Προσφοράς στην παραμεθόριο. Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι, αφενός η επιβράβευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που παράγουν έργο υπό δυσμενείς συνθήκες στις παραμεθόριες περιοχές, αφετέρου η ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» με στόχο τη διάχυσή τους στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://www.hellenic-commission-educational-awards.com

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής: Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα μας της 13ης Δεκεμβρίου 2018 με θέμα: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ο Ενεργός περιβαλλοντικά Πολίτης και το δίκτυο “Χρυσοπράσινο Φύλλο”».


Αποτέλεσμα εικόνας για χρυσοπράσινο φύλλο
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στις 6μμ ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το ΚΠΕ  Αργυρούπολης και με την ευκαιρία της υποδοχής της Κυπριακής αποστολής για τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές του δικτύου «Χρυσοπράσινο Φύλλο», διοργανώνει επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ο Ενεργός περιβαλλοντικά Πολίτης και το δίκτυο “Χρυσοπράσινο Φύλλο”». 
Στην ημερίδα αυτή μπορούν να πάρουν μέρος οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στο δίκτυο και μέλη του Συλλόγου μας. 
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
18.00 – 18.20  Προσέλευση – εγγραφές (προσφέρεται καφές, κουλουράκια, αναψυκτικά)
18.20 – 19.00  Το δίκτυο «Χρυσοπράσινο Φύλλο» και η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Σωτήρης Καρμιώτης, Συντονιστής Κυπριακών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιώργος Φαραγγιτάκης, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, ΚΠΕ Αργυρούπολης)
19.00 – 19.20 «Βασικά Χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα» (Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκου Δικτύου για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα, Δ/ντης του ΚΥΚΠΕΕ)
19.20 – 19.40  «Πεντέλη, το ιερό βουνό της Αττικής αφηγείται την ιστορία του» (Βασίλης Κωνσταντινίδης, ΚΠΕ Αργυρούπολης)
19.40 – 20.00  Συζήτηση
Περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα και τον τρόπο δήλωσης συμμετοχής στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. Αττικής

Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018

Βουτιά στη Νερούπολη 2018

Λάβαμε και σας κοινοποιούμε την παρακάτω ενημέρωση από το Μεσογειακό δίκτυο Εκπαιδευτικών MEdIES

water-polis-home

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί φίλοι του MEdIES,
Εσείς τσαλαβουτήσατε στη Νερούπολη;
Αν είστε εκπαιδευτικός με μαθητές από Δ’ Δημοτικού έως Α’ Γυμνασίου,
Αν σας ενδιαφέρει να μελετήσετε το νερό διαθεματικά,
Αν επιθυμείτε να δοκιμάζετε ποικιλία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, με κέντρο τον μαθητή-αυριανό ενεργό πολίτη,
Αν απλά έχετε την περιέργεια να δοκιμάσετε ένα νέο ψηφιακό εργαλείο με την τάξη σας...
Κάντε μια βουτιά στη Νερούπολη ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό υλικό, αποκλειστικά διαδικτυακό. Οι 14 δραστηριότητες είναι εξ αρχής σχεδιασμένες για τον μαθητή-χρήστη του διαδικτύου και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες e-διάδρασης.
Οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν με όποια σειρά θέλετε, αλλά μπορείτε να κάνετε την πρώτη σας βουτιά επιλέγοντας εκείνη με τίτλο: «Από πού να ξεκινήσω, γιατί να μάθω για το νερό στην πόλη μου
Αν βουτήξετε στη δραστηριότητα με τους μαθητές σας, θα χαρούμε να μάθουμε τα αποτελέσματά σας. Κάθε πρόταση βελτίωσης στο υλικό είναι ευπρόσδεκτη.
Καλά τσαλαβουτήματα! 
Ομάδα MEdIES
ΠΛΙΤΣ ! Προτού βουτήξετε διαβάστε το σημείωμα για τον εκπαιδευτικό (σύμβολο i κάτω αριστερά) 
ΠΛΑΤΣ! Η Νερούπολη προστατεύει την ιδιωτικότητα των χρηστών και δεν απαιτεί εγγραφή ή δέσμευση από πλευράς σας. 
ΠΛΟΥΤΣ! Η Νερούπολη "τρέχει" σε ΗΥ, tablet και κινητό τηλέφωνο! 
ΠΛΑΤΣ-ΠΛΟΥΤΣ! Αν βουτήξατε και σας άρεσε διαδώστε το!

Διοργάνωση εκδήλωσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με θέμα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (αναβολή εκδήλωσης)


Eνημέρωση 18/11: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 22/11  

Δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ/172963/Δ7/16-10-2017 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


15ο Πανόραμα Οικολογικών Ταινιών 21-24/11/2018

Δράση σποροφύτευσης βελανιδιάς από σχολικές μονάδες του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Μαθαίνω για τα Δάση"

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Συντονιστικός Φορέας  για την Ελλάδα του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Μαθαίνω για τα Δάση" σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εθνικό Χειριστή του Δικτύου συνδιοργάνωσαν δράση σποροφύτευσης βελανιδιάς την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 στην περιοχή της Ι.Μ. Παντοκράτορος-Ταώ (Νταού) Πεντέλης. Η δράση έγινε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και  την ομάδα Φυτεύουμε Βελανιδιές, εκπρόσωποι των οποίων ήταν παρόντες στη σποροφύτευση.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους/τις πρωταγωνιστές/-τριες της δράσης, δηλαδή τους/τις μαθητές/-τριες των παρακάτω σχολικών μονάδων του Δικτύου: Νηπιαγωγείο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βριλησσίων, 1ο Δ.Σ. Νέας Ιωνίας, 1ο Δ.Σ. Ψυχικού, Δ.Σ. της Ελληνογαλλικής Σχολής Άγιος Ιωσήφ, 2ο Γυμνάσιο Μελισσίων και 3ο Γυμνάσιο Βριλησσίων και τους/τις εκπαιδευτικούς τους. 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τη δράση στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Π.Φ. 

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Συλλογικός Τόμος "Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση"

H δράση-πρόγραμμα «Στέλνουμε μήνυμα, αναλαμβάνουμε δράση: Μειώνω τα Απορρίμματα-Επαναχρησιμοποιώ-Ανακυκλώνω: Στο Σχολείο μου, στη Γειτονιά μου, στην Πόλη μου» σχεδιάστηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής και Β΄Αθήνας και υλοποιήθηκε σε 80 σχολικές μονάδες(δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία), με την υποστήριξη της Tetra Pak Hellas. Το συντονισμό και την υποστήριξη των σχολείων ανέλαβαν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων αυτών.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής παράχθηκε ένας συλλογικός τόμος ο οποίος περιλαμβάνει εφαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και καλές πρακτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σε σχολικές μονάδες των Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης Β’ Αθήνας και Ανατ. Αττικής.

Καλή ανάγνωση!

Αναδημοσίευση από το https://eepf.gr/el/news/syllogikos-tomos-stelno-minima 

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Eπιμορφωτικό σεμινάριο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» με θέμα: «Δασικές Πυρκαγιές: Ενημερώνομαι, μαθαίνω, αναλαμβάνω δράση»

Αποτέλεσμα εικόνας για μαθαινω για τα δαση

Eνημέρωση 10/11: Δείτε την ενημέρωση για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου και φωτογραφικό υλικό στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Π.Φ.

Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» ξεκίνησε τη λειτουργία του διεθνώς το 1999 και στην Ελλάδα το 2001.  Στόχος του είναι να ενθαρρύνει σχολεία και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ώστε να συμπεριλάβουν στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και τα δάση, εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα εργαλεία, καθώς και κίνητρα για να πλησιάσουν το δάσος και να μάθουν από αυτό γι’ αυτό.  

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, Συντονιστικός Φορέας του Δικτύου στην Ελλάδα και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Εθνικός Χειριστής του Δικτύου, συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο του Δικτύου, σεμινάριο με βιωματικά εργαστήρια, με θέμα: «Δασικές Πυρκαγιές: Ενημερώνομαι, μαθαίνω, αναλαμβάνω δράση». 

Το Σεμινάριο πρόκειται να διεξαχθεί στο 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Καλλισπέρη 1, Αθήνα, στάση μετρό «Ακρόπολη»), το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 και ώρες ώρα 09:00 – 16:00 και απευθύνεται σε 50 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από όλη την Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του σεμιναρίου και τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής υπάρχουν στα συνημμένα έγγραφα (Επιστολή της Ε.Ε.Π.Φ. και Πρόγραμμα σεμιναρίου).  

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 10010/15-10-2018 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε σεμινάριο του ΚΠΕ Άμφισσας στις 14 και 15/ 12/2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς σας για την εκδήλωση  ενδιαφέροντος συμμετοχής σε θεματικό   διήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Άμφισσας με τίτλο "Το Λάλον Ύδωρ στο Δελφικό Τοπίο ανά τους αιώνες" στις 14 και 15/ 12/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο Ν2.1/117/29-10-2018 του Κ.Π.Ε. Άμφισσας. 

Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσής μας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούνται όπως αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikidipevath@gmail.com μέχρι τις 13-11-2018