Kαινοτόμες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαρκής ενημέρωση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια από το χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Σχεδίαση-διαχείριση: Δημήτριος Γκότζος

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δρ. Eπιστημών Αγωγής, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

Μ.Α in Education, Lancaster University,U.K.

M.Δ.Ε Πληροφορική στην Εκπαίδευση, ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑEπικοινωνία:

Kηφισίας 20, 151 25 Μαρούσι email: perivallontikhdipevath@gmail.com


Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2020-2021

Σας κοινοποιούμε τo έγγραφο υπ' αρ. πρωτ.: 137053/ΓΔ4/9-10-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ. Aναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να δείτε εδώ. Η υποβολή των σχεδίων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνεται μόνο μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας 
Κλιματική κρίση στην Ελλάδα του μέλλοντος, κάνοντας την αλλαγή πράξη (ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος για την κλιματική αλλαγή/κρίση)


Βλέποντας τον εορτασμό ως τη συμπλήρωση μια πορείας ενός κράτους και έθνους και το δρόμο προς το μέλλον, γίνεται εμφανές ότι 200 χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η  aνθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες απειλές,  με αποκορύφωμα την κλιματική κρίση. Επομένως τώρα χρειάζεται μια άλλου είδους επανάσταση για την αντιμετώπιση αυτής της νέας απειλής. Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και δικτυώνονται, προκειμένου να στηρίξουν όλα τα σχολεία στην κατανόηση της κλιματικής κρίσης και στο σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη προσαρμογή στα νέα κλιματολογικά δεδομένα (κλιματική προσαρμογή) και αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Σύνδεση με: 4ος άξονας του “Ελλάδα 2021”: Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα το μέλλοντος. 
Συνεπώς ενθαρρύνουμε τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσής μας να εντάξουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δράσεις που υπάγονται στο παραπάνω πλαίσιο.

Συμπληρωματικά επισυνάπτουμε ένα ενδεικτικό σχέδιο υποβολής προγράμματος το οποίο συνδιαμορφώθηκε από τους/τις Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αττικής και μπορεί να αποτελέσει πηγή ιδεών για όσους/-ες εκπαιδευτικούς επιθυμήσουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης προσανατολισμόνο στο παραπάνω πλαίσιο.  


Υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Εarth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας


 
Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) (http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2020-2021 υποστηρίζει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά την υιοθέτηση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες.

Iδιαίτερα επισημαίνεται ότι:
- Το 2020 συμπληρώνονται 20 χρόνια από το ξεκίνημα της πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter)
- Η 40η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, (12-27/11/2019) ενέκρινε ψήφισμα που επιβεβαιώνει τη σημασία του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Εarth Charter) ως ηθικού πλαισίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Earth Charter) είναι μια διακήρυξη θεμελιωδών ηθικών αρχών για την οικοδόμηση μιας δίκαιης, βιώσιμης και ειρηνικής παγκόσμιας κοινωνίας στον 21ο αιώνα. Επιδιώκει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους με μια νέα αίσθηση παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και κοινής ευθύνης για την ευημερία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, της μεγαλύτερης κοινότητας της ζωής και των μελλοντικών γενεών. Είναι ένα όραμα ελπίδας και μια πρόσκληση για δράση.
Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να εντάξουν σε αυτά την υιοθέτηση του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) μπορούν να προβούν στην ακόλουθη σειρά ενεργειών:
1. Ενημέρωση για τον Καταστατικό Χάρτη της Γης (Earth Charter) μέσω του δικτυακού τόπου http://www.earthcharterhellas.edc.uoc.gr (Ενότητες: Κείμενο του ΧάρτηΠώς μπορείτε να εμπλακείτε και Οδηγίες δράσης).
2. Ενημέρωση των μαθητών/-τριών και μελέτη του διασκευασμένου για παιδιά κειμένου του Χάρτη.
3. Επιλογή στο επίπεδο της σχολικής τάξης και της υλοποίησης προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της/των αρχής/-ών του Καταστατικού Χάρτη της Γης (Earth Charter) που θα υιοθετηθούν και δήλωσή τους μέσω της συμπλήρωσης της ακόλουθης ηλεκτρονικής φόρμας: http://tinyurl.com/katastatikosxartis
4. Έμπρακτη υιοθέτηση της/των επιλεγμένης/-ων αρχής/-ών μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και με διάχυση στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα.
Διευκρινίσεις και υποστήριξη για όλα τα παραπάνω παρέχονται από τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μπορείτε να υποβάλετε τα ερωτήματά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου perivallontikhdipevath@gmail.com ή/και να ζητήσετε τηλεδιάσκεψη με τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για πληρέστερη ενημέρωση.
H παραπάνω δράση εποπτεύεται επιστημονικά από την Υπεύθυνη για την Πρωτοβουλία του Καταστατικού Χάρτη της Γης στην Ελλάδα (The Earth Charter Hellas) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Nέλλη Κωστούλα-Μακράκη.
Τέλος μπορείτε να δείτε παρουσιάσεις από υλοποιημένα προγράμματα με βάση τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη της Γης στο ιστολόγιο των Περιβαλλοντικών Εκπαιδευτικών Καινοτομιών (http://kainotomoume.blogspot.gr/) στο θεματικό άξονα «Καταστατικός Χάρτης της Γης».

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 11573/13-102020 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020

Eπιμορφωτική Τηλεημερίδα με θέμα: Πολυθεματική αξιοποίηση της Ρεματιάς του Χαλανδρίου στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της ενδυνάμωσης στο έργο τους, προτίθεται να συνεργαστεί με τον Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου και τη Διεύθυνση Β΄/θμιας Εκπ/σης Β΄ Αθήνας, για την διοργάνωση Επιμορφωτικής Τηλεημερίδας με θέμα: Πολυθεματική αξιοποίηση της Ρεματιάς του Χαλανδρίου στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η Επιμορφωτική Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 18:30 - 20:30.
Σκοπός της Ημερίδας, είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευαισθητοποιημένων και υπεύθυνων πολιτών που κατανοούν το περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον και είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις, ώστε να γίνουν οι ίδιοι φορείς αλλαγής για μια πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη και ενεργοποιημένη κοινωνία.
Ειδικότερος στόχος της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της σημασίας του τοπικού περιβάλλοντος, για την ενίσχυση της τοπικότητας στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τα κοντινά στις σχολικές μονάδες πεδία.
Στην Ημερίδα, θα παρουσιαστούν οι παρακάτω  Θεματικές Ενότητες, με αντίστοιχες εισηγήσεις:

1.  Αρχαιολογία/Ιστορία: 
1α. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας
 "Τα σπήλαια Αμώμων και Νυμφών της Πεντέλης"
1.β.  Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Δήμου Χαλανδρίου
"Προφορική Ιστορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Συνάντηση στον Τόπο και τον Χρόνο", Νάση Σιαφάκα, Ομότιμη Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α. στο Τμήμα Χημείας
2.  Βιολογία:  
"Ο βιότοπος της ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, Δαυίδ Κουτσογιαννόπουλος, Φυσιοδίφης, δημοσιογράφος, γραφίστας, εικονογράφος, φωτογράφος, εκδότης, συγγραφέας
3.  Γεωλογία: 
"Μια συνοπτική Γεωπεριβαλλοντική προσέγγιση της Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου", Βασίλης  Περλέρος, Γεωλόγος
 4.  Δημιουργία & χαρτογράφηση μονοπατιών
"Η σημασία της δημιουργίας και της χαρτογράφησης πεζοπορικών μονοπατιών στην προστασία των ρεμάτων",  Αλέξανδρος Αργυρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
(Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους χάρτες που έχουν ήδη εκδοθεί από τον Σύλλογο, στον σύνδεσμο: https://sosrematia.blogspot.com/p/blog-page_03.html )
 5."Ζωγραφική στη Ρεματιά", Νίκος Οικονομίδης, Εικαστικός 
 
Η Επιμορφωτική Ημερίδα απευθύνεται σε όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον αριθμό των ατόμων που υποστηρίζει η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, τότε θα δοθεί προτεραιότητα στους/στις εκπαιδευτικούς που προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος και μεταξύ αυτών θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον χρόνο της αίτησης. Ο υπερσύνδεσμος της σύνδεσης στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν για την παρακολούθηση της τηλεημερίδας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00 στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων:  https://forms.gle/jTJshAceAfsiN7Cv7 

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 11666/14-10-2020 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Βιογραφικά σημειώματα εισηγητών

Ένταξη σχολικών μονάδων στο Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO

                                                             

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο κατά το σχολικό έτος 2020- 2021,  καλούνται   να υποβάλουν αίτημα στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020.
Προτεινόμενα θέματα για το τρέχον σχολικό έτος για τα σχολεία του ελληνικού δικτύου:
- Οι επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή στα Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
- Άυλη Πολιτισμική Κληρονομιά: οι εγγραφές της Ελλάδας στον κατάλογο της UNESCO.
- Εθνικά Γεωπάρκα και οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 32/142846/Η1/20-10-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

ΚΠΕ Μολάων – Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει»


Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συντονίζει το κέντρο μας, με τίτλο: «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» συνεχίζει τη λειτουργία του. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και το θέμα είναι κατάλληλο για μελέτη από τους μαθητές, το ΚΠΕ Μολάων σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας (Λακωνίας, Κυκλάδων, Αχαΐας, Χανίων, Β Αθήνας  κ.α.) συμμετέχει στις εκδηλώσεις αυτές αφιερώνοντας το θέμα της μελέτης του κάθε κάστρου για τα δύο επόμενα έτη, και για το σκοπό αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 111/14-10-2020 του Κ.Π.Ε. Μολάων

ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου – Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο – εργαστήριο, 6 Νοεμβρίου 2020

 Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από το ΤΔΥ του, (Υποέργο 2, Άξονας Προτεραιότητας 6) και στα πλαίσια της εκπαίδευσης  για το περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, προτίθεται να υλοποιήσει  διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο – εργαστήριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών,  διάρκειας 2  ωρών με θέμα«Ψηφιοποιημένο υλικό εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου».
Το σεμινάριο  απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των σχολείων της επικράτειας, οι οποίοι υλοποιούν ή  προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020 -21 ή εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Ομηρούπολης.
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 72/12-10-2020 του Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης.
Λειτουργία του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 21

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 68/9-10-2020 του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα & διδακτικές επισκέψεις, το εκπ/κό υλικό, τις επιμορφωτικές δράσεις και τα δίκτυα του ΚΠΕ Αργυρούπολης κατά τη σχολική χρονιά 2020 - 21. Επισυνάπτεται και παράρτημα με το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό του ΚΠΕ 


Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» 2020-21


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου ως συντονιστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» καλεί όσες σχολικές μονάδες επιθυμούν, να δηλώσουν συμμετοχή ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο. Το δίκτυο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα και αξιοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo για την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των σχολικών ομάδων μεταξύ τους και με το ΚΠΕ ως μια κοινότητα μάθησης για την εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Πόλη. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιτρέπουν την εξ αποστάσεως υποστήριξη των σχολικών ομάδων, κάτι που είναι ζητούμενο ειδικά τη φετινή χρονιά λόγω των ειδικών συνθηκών που έχει επιβάλει η πανδημία στη χώρα μας.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020

Σύγχρονα εξ αποστάσεως παιδαγωγικά εργαστήρια για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας


Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 12/5-10-2020 του Κ.Π.Ε. Δραπετσώνας για τη δυνατότητα παρακολούθησης σύγχρονων εξ αποστάσεως παιδαγωγικών εργαστηρίων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσες και όσους εκπαιδευτικούς έχουν πρόθεση να υλοποιήσουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος, βάσει της σχετικής τους απάντησης στην ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.

Σχετ: Έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 11240/7-10-2020 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας


11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση (6-8/11 - εξ αποστάσεως διεξαγωγή)

Aγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Ευχόμαστε να είστε καλά και υγιείς. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη δυναμική συμμετοχή σας με την κατάθεση πλήρων κειμένων και τις εγγραφές για το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πράξης. Δεδομένης της κατάστασης με τη δριμύτατη εξάπλωση του Covid19 στη χώρα μας και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των ειδικών, η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ανακοινώνει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή του Συνεδρίου στις 6, 7 & 8 Νοεμβρίου 2020 μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την 8η Ανακοίνωση του Συνεδρίου και εδώ να δείτε το πλήρες πρόγραμμα.

Δικτυακός τόπος συνεδρίου: http://sece.gr/9thconference/

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στο ΕΘΔΠΕ «Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει» για το σχ. έτος 20-21


 
Αγαπητοί συνάδελφοι καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει” (αρ. έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ7/ΕΠ/195699/203878/Δ7-23/12/2019), το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου συνεχίζει τη λειτουργία του και τη φετινή χρονιά.
Προσκαλούμε τις σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς-μαθητές/τριες),  να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στο https://forms.gle/ritYBcAafK2CRMYUA , αρχικά μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου κατόπιν να ξεκινήσουμε την οργάνωση των δραστηριοτήτων μας. Ευελπιστούμε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας, δεν θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στις δράσεις του δικτύου μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο δίκτυο μας.
Η διαδικασία είναι ίδια, τόσο για όσους συμμετείχαν παλαιότερα, όσο και για αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο δίκτυο. Η συμμετοχή-ένταξη στο δίκτυο αφορά το σχολικό έτος που διανύουμε. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ε.Θ.Δ.: «Το Σεισμικό Τόξο που μας... ενώνει» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου ( https://www.kpezakyn.gr/diktio/ ). Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2695053417 ή μέσω email ( kpezakyn@gmail.com ).


Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου και Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του Ε.Θ.Δ. «Το Σεισμικό Τόξο που μας....ενώνει»
            Πηνελόπη Αβούρη

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2020

4 Oκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων - Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Εarth Charter) και η προστασία των ζώων


Η
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων πρωτογιορτάστηκε το 1931 σ' ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Από τότε, η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου.
Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.sansimera.gr/worldays/58

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης (Εarth Charter) και η προστασία των ζώων 


1. Δείξε το σεβασμό σου προς τη Γη και προς τη ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της. 

15. Αντιμετώπισε όλα τα έμβια όντα με σεβασμό και φροντίδα.

Η αξιοσημείωτη συμβολή του Kατατατικού Χάρτη της Γης είναι ότι καθιστά  το σεβασμό και την προστασία των ζώων απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη. Όσοι/-ες ενεργοποιούνται στον τομέα της προστασίας των ζώων, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι το πρόγραμμά τους δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ανακούφιση της φτώχειας, την ενδυνάμωση των γυναικών και την προστασία των  οικοσυστημάτων. Ομοίως όσοι/-ες ασχολούνται με τα παραπάνω  ζητήματα οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι η προστασία των ζώων αποτελεί ουσιαστική διάσταση ενός βιώσιμου μέλλοντος. 

Διαβάστε περισσότερα στο άρθρο των Richard M. Clugston & John A. Hoyt με τίτλο: Τhe Earth Charter and Animals


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ

 

Αγαπητές φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί,

Κάτ ́ αρχήν ελπίζουμε η επικοινωνία μας αυτή, να σας βρίσκει όλους καλά και εσάς προσωπικά αλλά και όλους τους δικούς σας. Γνωρίζοντας όλοι τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε με την επιδημία του COVID-19 και κυρίως εσείς οι εκπαιδευτικοί, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την αρωγή σας στις προσπάθειές μας, καθώς έχουμε κοινό στόχο την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία της Χώρας μας.
Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες της ΕΕΠΦ σας ευχόμαστε μία δημιουργική σχολική χρονιά!
Η ΕΕΠΦ συνεχίζει να δραστηριοποιείται και φέτος σε 3 Διεθνή και 2 Εθνικά Δίκτυα-Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν από την έναρξη λειτουργίας τους, χιλιάδες μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και στα οποία σας καλούμε να συμμετάσχετε:
Α) «Οικολογικά Σχολεία» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Β) «Μαθαίνω για τα Δάση» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Γ) «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Δ) «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Ε) «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη επιστολή της Ε.Ε.Π.Φ.Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

WWF Eλλάς: «Πάμε για Πικνίκ;» - Διαδικτυακό εργαστήριο στο θέμα "διατροφή και περιβάλλον"

 Τρώμε...για να αλλάξουμε τον κόσμο!
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής με ένα νόστιμο σεμινάριο
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί (δασκάλες, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί),
Θέλετε να δουλέψετε φέτος με τους μαθητές σας το θέμα «διατροφή και
περιβάλλον;» Αν ναι, σας περιμένουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο
διαδικτυακό εργαστήριο «Πάμε για Πικνίκ;», ώρα 16.00-17.30.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ. https://forms.gle/9E1dXJ8okZ482aVo7

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση του WWF Eλλάς

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Προγραμματισμός εκπαιδευτικών δράσεων των σχολικών μονάδων Π.Ε. για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 16 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109 διορθ. σφ. Α΄112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε εφαρμογή της με αρ. πρωτ. Φ.5/88815/Δ7/09- 07-2020 σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων χρόνων από την επανάσταση του 1821, με απόφαση του Συλλόγων Διδασκόντων να εντάξουν στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό τους σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις. 

Οι δράσεις αυτές, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, μπορεί να αποτελούν μέρος των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιεί η κάθε σχολική μονάδα ή τάξη-εις/τμήμα-τα αυτής, καθώς και να ενταχθούν ανεξάρτητα από αυτά, στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας των τάξεων/τμημάτων της σχολικής μονάδας.
Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από το έγγραφο υπ' αρ, πρωτ. Φ.7/128828/Δ1/25-9-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σημείωση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:
 
Κλιματική κρίση στην Ελλάδα του μέλλοντος, κάνοντας την αλλαγή πράξη

Βλέποντας τον εορτασμό ως τη συμπλήρωση μια πορείας ενός κράτους και έθνους και το δρόμο προς το μέλλον, γίνεται εμφανές ότι 200 χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει νέες απειλές,  με αποκορύφωμα την κλιματική κρίση. Επομένως τώρα χρειάζεται μια άλλου είδους επανάσταση για την αντιμετώπιση αυτής της νέας απειλής. Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και δικτυώνονται, προκειμένου να στηρίξουν όλα τα σχολεία στην κατανόηση της κλιματικής κρίσης και στο σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη προσαρμογή στα νέα κλιματολογικά δεδομένα (κλιματική προσαρμογή) και αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Σύνδεση με: 4ος άξονας του “Ελλάδα 2021”: Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα το μέλλοντος. 
Συνεπώς ενθαρρύνουμε τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσής μας να εντάξουν στον σχεδιασμό των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δράσεις που υπάγονται στο παραπάνω πλαίσιο. 

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Διαγωνισμός: Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή

 Η χώρα μας από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο 2020 ασκεί την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάληψη της Προεδρίας έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να αναδείξει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένες θεματικές προτεραιότητες, που συνδέονται στενά με τα δικαιώματα, τις ελπίδες και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων. Μία εξ αυτών είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των νέων γενιών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Μαθητικός Διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται στους/στις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με θέμα «Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή», ο οποίος θα διενεργηθεί κατά το σχολικό έτος 2020-2021, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2020
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. Φ14/ 124673/Δ1 του Υ.ΠΑΙ.Θ

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΠΕ Βάμου: Padlet για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 είναι Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα, με πρωτοβουλία του δικτύου "Παρασκευές για το Μέλλον" (Fridays For Future). Αυτό το padlet δημιουργήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου για να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς και πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους εδώ για την Κλιματική Κρίση και τις λύσεις, με μικρά κείμενα, ζωγραφιές, εικόνες, βίντεο και υπερσυνδέσεις (links) σε υλικό σχετικά με το θέμα. Κάντε κλικ παρακάτω και προσθέστε το δικό σας μήνυμα, ιδέα, ζωγραφιά, βίντεο. 

Eκπαιδευτικό υλικό για την κλιματική αλλαγή


Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για το Κλίμα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύουμε κατάλογο με υλικό για την κλιματική αλλαγή. Ο κατάλογος προέκυψε μέσα από τις αναρτήσεις-αφιέρωμα στην κλιματική αλλαγή στην ομάδα μας στο Facebook κατά το περσινό σχολικό έτος. Εκπαιδευτικό υλικό για την κλιματική αλλαγή

Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Δικτυακοί τόποι

Κλιματική κρίση WWF Ελλάς:

Κλιματικός άτλας

Παρατηρητήριο κατά της Περιβαλλοντικής Αδικίας

Εκπαιδευτικά υλικά – πακέτα

Αίτια και επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αλλαγή του κλίματος Περί τίνος πρόκειται; Μια εισαγωγή για τους νέους Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Climate action – Δράση για το κλίμα -Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Click for schools – Eκπαιδευτικό υλικό

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη - Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενότητα: Η γεωργία και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Εξοικονόμηση Νερού - Δίκτυο Μεσόγειος SOS. Ενότητα 9. Νερό και κλίμα

Getting climate ready: a guide for schools on climate action and the whole-school approach - Δίκτυο Συνεργαζομένων σχολείων ASPnet UNESCO (αναμένεται η μετάφρασή του στα ελληνικά).

Δράση για το κλίμα - Πολίτες. Τι μπορείτε να κάνετε. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κλίμα-ενέργεια: Εκπαιδευτικό υλικό WWF Eλλάς

Κλιματική αλλαγή; Γίνε μέρος της λύσης. Είναι στο χέρι σου Yποστηρικτικό υλικό από τη Δράση της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας

Κόντρα στο Ρεύμα. Εκπαιδευτικό υλικό για την κλιματική αλλαγή και τη φτώχεια. – Αcion Aid Eλλάς

Μαθαίνω εξ αποστάσεως για την κλματική αλλαγή – ΚΠΕ Βάμου

Οδηγός: Σχολεία για την προστασία του κλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μαθητικός κλιματικός και ενεργειακός εγγραμματισμός

Περιβαλλοντική-Κλιματική Μετανάστευση” – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες – e-εκπαιδευτικό υλικό, Εκδόσεις: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Αθήνα 2017

S.A.Μ.Ε.World: Eκπαιδευτικό πακέτο για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη, την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική μετανάστευση

ΣΒΑ 13: Δράση για το κλίμα. Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό. - Quality Net Foundation

Walk the global walk (στα ελληνικά) - Αction Aid Hellas

Φτερωτοί αγγελιοφόροι για το κλίμα. Εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή».

Παιχνίδια

Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την κλιματική αλλαγή – ΚΠΕ Κορδελιού

Επιτραπέζιο παιχνίδι για την κλιματική αλλαγή - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κουίζ  για παιδιά και για ενήλικες για την κλιματική αλλαγή - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κλιματική αλλαγή... Παίζουμε; Παιχνίδι ερωτήσεων από το Κ.Π.Ε. Καστοριάς

Βίντεο

Σειρά Climabiz

1. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
2. Αύξηση θερμοκρασίας της γης
3. Εξοικονόμηση ενέργειας & φωτισμός στο σπίτι 
4. Εξοικονόμηση ενέργειας στο γραφείο
5. Κλιματική αλλαγή - Αέρια θερμοκηπίου
6. Κλιματική αλλαγή, συνέπειες & αντιμετώπιση
7. Κόστος κλιματικής αλλαγής
8. Πράσινες οικιακές συσκευές
9. Σκέψου πράσινα στο γραφείο
10. Σκέψου πράσινα στο σπίτι - Ηλεκτρικές Συσκευές

 


Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Παρουσίαση του ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού και των προγραμμάτων του ΚΠΕ Λαυρίου

Το ΚΠΕ Λαυρίου εύχεται μια καλή σχολική χρονιά σε όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς και στους υπεύθυνους ΠΕ της Αττικής, η οποία ελπίζουμε να μας βρει όλους με αμείωτη τη δημιουργική διάθεση για μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στο περιβάλλον και τον πολιτισμό. Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να ενημερώσουμε την εκπαιδευτική κοινότητα του νομού μας για το ψηφιοποιημένο υλικό που είναι διαθέσιμο από τον ιστότοπο του ΚΠΕ Λαυρίου. 

Δείτε το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό στο έγγραφο υπ' αρ. πρωτ. 76/22-9-2011 του ΚΠΕ Λαυρίου

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

8 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» Πάτρα, 11-13 Σεπτεμβρίου 2020 (διαδικτυακό)

 Aνακοίνωση για παρακολούθηση

afisa8synedrio_o.jpg
Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.), διοργανώνει, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριό της με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου (διαδικτυακά) λόγω των έκτακτων συνθηκών

Το Συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν με δυνατότητα παραλαβής αντίστοιχης βεβαίωσης:
· εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης
· εκπαιδευτικοί των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Εκπ/σης όλης της χώρας
· διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών  Ιδρυμάτων
· προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.
 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το παρακολουθήσουν, να ανατρέξουν στο σύνδεσμο https://dspeekpe.wixsite.com/8osynedriopeekpe/symmetoxi  της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, για τη διαδικασία συμμετοχής τους και την υποβολή αίτησης μέχρι και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020
 Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
           Η Οργανωτική Επιτροπή 8ου Συνεδρίου

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020

Ε.Ε.Π.Φ.: Περιοδικό Η Φύση, Tεύχος 165

Eξαμηνιαία έκδοση της Ε.Ε.Π.Φ. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης έχει ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθη­τοποιεί, τόσο τους Έλληνες, όσο και αυτούς που αγαπούν την Ελλάδα, για την φυσική κληρονομιά της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για την προστασία της. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να διαβάσετε το τελευταίο τεύχος (Iανουάριος - Μάρτιος 2020).


Αρχείο παλαιότερων τευχών

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020

ΔΘΔΠΕ Μαθαίνω για τα Δάση: Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δασο-οικοκώδικα

H αφίσα της κοινής συμμετοχής των
 1ου Νηπ.& 1ου Δ.Σ. Μελισσίων

Tη σχολική χρονιά 2019-2020 προκηρύχθηκε Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Δασο-οικοκώδικα», στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση».
Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν τη φετινή χρονιά και οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας  των σχολικών μονάδων λόγω COVID-19,  24 σχολεία από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατάφεραν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να αναδείξουν τη δουλειά τους. Οι νικητές επιλέχτηκαν από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, η οποία έκρινε τις αφίσες των σχολείων με βάση τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί στην επιστολή προκήρυξης του διαγωνισμού.
Τα κριτήρια επιλογής των διακριθέντων σχολείων ήταν:
 • οδηγίες δασοπροστασίας και καλής συμπεριφοράς στο δάσος
 • σαφήνεια - ικανότητα μετάδοσης μηνύματος,
 • φαντασία-πρωτοτυπία,
 • καλαισθησία
 • συνάφεια με την ηλικία των μαθητών.
Οι νικητές του διαγωνισμού είναι:
 1. 1ο Νηπιαγωγείο & 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 2. Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο- ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΑΕ
 3. Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου Ευβοίας
 4. 1ο Δημοτικό Σχολείο Κισάμου Χανίων
 5. 4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης
 6. Δημοτικό Σχολείο Αθικίων Κορινθίας
 7. Γυμνάσιο Καλλιμασιάς Χίου

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Π.Φ.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

Περιοδικό Επιστήμης Αγωγής - Θεματικό Τεύχος αφιέρωμα στη μνήμη του Γιάννη Παντή

Ένα θεματικό τεύχος - αφιέρωμα στη μνήμη του Γιάννη Παντή, Καθηγητή Οικολογίας, Διαχείρισης Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, στις 10 Οκτωβρίου 2017, σε ηλικία μόλις 60 ετών.
Την έκδοση επιμελήθηκαν η Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ - Παν. Κρήτης) και ο Κωνσταντίνος Κορφιάτης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - Παν. Κύπρου).
Για να διαβάσετε το θεματικό τεύχος πατήστε στην εικόνα. 

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Ολοκλήρωση και Απολογισμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2019-2020


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤA ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: Ολοκλήρωση και ...Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 6 (Ολοκλήρωση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Βεβαιώσεις Υλοποίησης Προγράμματος) του εγγράφου υπ' αρ. πρωτ.: 190790/Δ7/4-12-2019 της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ “Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κάθε σχολικής μονάδας, οι εμπλεκόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στο Σύλλογο Διδασκόντων την αποτίμησή τους, προκειμένου να εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του προγράμματος και να διαχέονται οι καλές πρακτικές μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Ο Συντονιστής/τρια κάθε προγράμματος μεριμνά για την κατάθεση σχετικής έκθεσης αποτίμησης και παραδοτέων (σε ηλεκτρονική μορφή) στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η ΠΕ, ΑΥ, ΠΘ και ΣΔ της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, μέσω του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας». Βάσει των παραπάνω παρακαλούνται:
Oι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020) ως Συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα- απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. 
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικότερων στρατηγικών, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.


 Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου - σημαντικά σημεία:

 • Για κάθε πρόγραμμα υποβάλλεται από τον/την Συντονιστή/ντρια ή από έναν/μία εκ των εκπαιδευτικών της ομάδας υλοποίησης των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ένα απολογιστικό ερωτηματολόγιο , είτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ είτε ΟΧΙ.

 • Η συμπλήρωση των πεδίων στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες παρακαλούμε να γίνει με κεφαλαία γράμματα

 • Στη στήλη με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το κάθε πρόγραμμα μπορείτε να προβείτε σε τροποποιήσεις που προέκυψαν στη σύνθεση της ομάδας.

Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική  για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.
Με νεότερο έγγραφο θα ενημερωθείτε για  την έκδοση των Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, επιτραπέζιο παιχνίδι, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας Κηφισίας 20 & Γκύζη, 15125 Μαρούσι μέχρι την Παρασκευή 10/7/2020 και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  perivallontikidipevath@gmail.com 
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι βάσει του επισυναπτόμενου εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ.79827/ΓΔ4/24-06-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ «λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και τη λήψη σχετικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020, τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, καθώς και τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τα αρμόδια όργανα, να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν  κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους».

Σε αυτή την περίπτωση οι Συντονιστές των παραπάνω προγραμμάτων θα κληθούν να υποβάλουν το σχετικό απολογιστικό ερωτηματολόγιο βάσει νέου εγγράφου μας μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. 

Σχετ: έγγραφο υπ' αρ. πρωτ.  6378/25-6-2020 Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας